15. srečanje
Slovenskega biokemijskega društva


20.–23. september 2023

Registracija

Kotizacija za udeležbo na kongresu


Zgodnja registracija
15. 3. – 2. 6. 2023
Pozna registracija
3. 6. – 15. 9. 2023
Na mestu
  20.–23. 9. 2023

Polna kotizacija *
(člani_ce SBD)

430 EUR 500 EUR /

Polna kotizacija *
(ne-člani_ce SBD)

500 EUR 550 EUR /

Študenti_ke 3. stopnje *,**
(člani_ce SBD)

330 EUR 400 EUR /
  Študenti_ke 1. in 2. stopnje **  
  oprošÄeni_e plačila kotizacije ***  
  oprošÄeni_e plačila kotizacije ***  
/
Dnevna **** / / 220 EUR

Kotizacije so oprošÄene plačila davka na dodano vrednost. Glede kotizacije za spremljevalno osebo kontaktirajte organizatorje.

* Kotizacija in znižana kotizacija za študente 3. stopnje vključujeta udeležbo na vseh predavanjih in predstavitvi plakatov, gradiva, prigrizke med odmori, dve kosili (v četrtek in petek), udeležbo na družabnih dogodkih (družabni sprejem, srečanje ob predstavitvi plakatov, svečana kongresna večerja). Registracija ne vključuje namestitve. Pomembno obvestilo za člane SBD: znižana članska kotizacija velja le v primeru, da imate v trenutku oddaje registracijskega obrazca plačano članarino SBD za leto 2023.

** Študenti morajo pri registracijski mizi predložiti veljavno potrdilo o vpisu za letošnje študijsko leto.

*** Registracija za študente 1. in 2. stopnje vključuje udeležbo na vseh predavanjih za določen dan, gradiva in prigrizke med odmori. Kosila, večerja na družabnem sprejemu in svečana kongresna večerja niso vključeni v ceno kotizacije. Posebej izpostavljamo, da je število študentov omejeno na največ 10 na dan. V primeru, da bo število prijavljenih študentov za posamezen dan presegalo to število, bomo naredili izbor prijav glede datum prijave, vrsto prijave (pasivno/aktivno) in študijski program. Prijavljene študente bo o sprejeti prijavi obvestil organizacijski odbor.

**** Dnevna kotizacija oziroma registracija je možna le v času trajanja srečanja pri registracijski mizi ter za posamezen dan vključuje: udeležbo na vseh predavanjih, gradiva, prigrizke med odmori, eno kosilo in dnevne družabne dogodke. 

Povezava do registracijskega obrazca je na dnu te strani. Prosimo, da pred oddajo prijave preberete spodnje informacije (navodila za oddajo povzetkov ipd.).

Potrditev registracije

Po prijavi boste prejeli dve elektronski sporočili:

  • prvo sporočilo je generirano avtomatsko in vsebuje povzetek podatkov, ki ste jih vnesli ob registraciji;
  • drugo sporočilo bo poslano po tem ko organizacijski odbor preveri vaše članstvo v SBD. To bo izvedeno periodično, vendar ne dnevno. To drugo sporočilo bo vsebovalo tudi podatek o višini kotizacije ter navodila za plačilo.

Udeležence, ki bodo izbrani za kratka predavanja, bo o tem obvestil znanstveni odbor (po pregledu prijav, predvidoma v juliju 2023).


Navodila za oddajo povzetkov

Udeležence vabimo, da predstavijo svoje delo v obliki plakata ali kratkega predavanja. Povzetki morajo biti oddani ob registraciji in pred zadnjim rokom, ki je 15. maja 2023 2. junij 2023 (podaljšano). 

Povzetki morajo biti v angleškem jeziku. Dolžina povzetka naj ne presega 2000 znakov, vključno s presledki, in naj ne vsebuje naslova, avtorjev in afiliacij. Naslov povzetka naj ne bo daljši od 140 znakov, vključno s presledki.

V primeru težav z registracijskim sistemom se prosimo obrnite na organizatorje preko elektronskega pošte na naslov: .

V kolikor boste ob oddaji vključili "kratko predavanje ali plakat" bo vaš povzetek vključen v nabor povzetkov za kratka predavanja, ki jih bo ocenil znanstveni odbor. Odločitev o izboru bo sporočena po zaključku roka za oddajo povzetkov.

Pomembna informacija za študente/ke 1. in 2. stopnje: Povzetek lahko oddate le v primeru, da se vaš/a mentor/ica oziroma vodilni/a avtor/ica ne more udeležiti konferenca. V tem primeru se mora le ta tudi strinjati z vsebino povzetka; potrdilo o njegovem/njenem soglasju je organizacijskemu odboru potrebno poslani preko elektronske pošte (). Sporočilo naj vsebuje tudi priporočilo s strani mentorja/ice. Odločitev o izbiri povzetka za predstavitev v obliki plakata ali kratkega predavanja bo sprejel znanstveni odbor.

 

Navodila za aktivne udeležence/ke

 Navodila za aktivne udeležence/ke (vabljeni predavatelji/ce, udeleženci/ke s kratko ustno predstavitvijo ter tisti, ki boste predstavili plakat) so zbrana na posebni strani z informacijami.

 

Registracija več ni možna!

(registracijski obrazec je na voljo le v angleškem jeziku)


Podatki za plačilo kotizacije

Pri plačilu kot namen plačina obvezno navedite: SBD 2023 številka_računa
(kjer je številka_računa dejanska številka računa, ki ga boste prejeli po oddani registraciji)

 

Prejemnik:
Slovensko biokemijsko društvo
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Račun:
IBAN: SI56 0201 8001 8841 921
SWIFT/BIC: LJBASI2X
Davčna številka: SI11176059

Banka:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Trg republike 2
SI-1520 Ljubljana
Slovenija

Pomembni datumi

Rok za oddajo povzetka
15. maj 2023
podaljšan: 2. junij 2023
ZAKLJUÄŒENO!

Zgodnja registracija
15. marec − 2. junij 2023
ZAKLJUÄŒENO!

Rok za rezervacijo hotelske namestitve
5. september 2023
ZAKLJUÄŒENO!

Pozna registracija
1. junij − 15. september 2023
ZAKLJUÄŒENO!

Registracija na dogodku
20.−23. september 2023

Kontakt